برنامه ریزی شهری

0 ySxktNns8V

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.

تفکر تاسیس این انجمن توسط تعدادی از اساتید و دانشجویان این رشته در پی دو ضرورت مهم و اساسی بوجود آمد؛ یکی اینکه هم اکنون تعداد قابل توجهی از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در این رشته در دانشگاههای سراسری، آزاد و پیام نور و همچنین موسسات آموزشی و پژوهشی مشغول تحصیل بوده و تعداد قابل توجهی از دانشجویان نیز طی چند سال اخیر فارغ التحصیل شده اند. لذا ضرورت نیاز به تشکلی  جهت همفکری و هم افزایی در راستای ارتقای سطح کیفی علم جغرافیا و برنامه ریزی شهری و گسترش مرزهای آن در دانشگاهها و مراکز آموزشی-پژوهشی احساس شد.

دیگری اینکه امروزه با توجه به مسائل و معضلات متعدد زیست محیطی، کالبدی-فضایی، اقتصادی و اجتماعی که گریبان گیر حوزه های زیست انسانی از سطح منطقه تا محله است، علم جغرافیا به عنوان علم شناخت مکان و پدیده های موجودر در آن، رسالتی به مراتب مهم تر و  بزرگ تر از قبل در راستای ایجاد محیط های مطلوب تر و پایدار تر برای زندگی نوع بشر داراست. بر همین اساس وجود تشکلی که بتواند محیط های دانشگاهی یعنی حوزه های نظری و پژوهشی را با سازمان ها و نهاد های متولی شهر که همانا حوزه های کاربردی هستنن پیوند دهد، ضروری به نظر می رسید.

بنابراین  به منظور گسترش، پیشبرد و کاربردی نمودن علم جغرافیا در حوزه برنامه ریزی و طرح ریزی شهری در کشور و همچنین توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در این زمینه، با تلاش بی وقفه عده ای دانشجویان و اساتید این رشته انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری تاسیس گردید.

دیدگاهها بسته است.