بازنگری طرح آمایش سرزمین خوانسار به دانشگاه تربیت مدرس واگذار شد

img

طرح مطالعات مجدد آمایش سرزمین شهرستان خوانسار از سوی حوزه علمیه خوانسار به دانشگاه تربیت مدرس واگذار شد. در این راستا اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس جناب آقایان دکتر افتخاری، دکتر رحمتی و دکتر شهبازبگیان طی سفری دو روزه به شهرستان خوانسار و حوزه علمیه در خصوص نحوه انجام طرح به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

همچنین در این جلسه در خصوص همکاریهای دانشگاه تربیت مدرس و حوزه علمیه شهرستان خوانسار بحث و تبادل نظر گردید.

 

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه